Główny banner
Laboratorium

Nasza sieć liczy ok. 70 laboratoriów. Są wśród nich laboratoria świadczące usługi diagnostyki medycznej klientom i pacjentom indywidualnym oraz laboratoria zlokalizowane przy szpitalach, których priorytetem jest sprawna realizacja badań zlecana przez szpitale. 

Czas i sposób organizacji pracy różni się w zależności od lokalizacji, rodzaju pracowni oraz wykonywanych badań diagnostycznych w danym laboratorium.

Praca w naszych laboratoriach to szansa na poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności zawodowych dla absolwentów analityki medycznej, biotechnologii, mikrobiologii medycznej oraz kierunków pokrewnych. 

 

Nasze Pracownie