Pracownia preanalityki i rejestracji – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia preanalityki i rejestracji

Pracownia preanalityki i rejestracji

To kluczowe miejsce dla procesu przedanalitycznego. Trafia tam szczelnie zamknięty materiał biologiczny przeznaczony do wykonania badań laboratoryjnych. Kluczowe w tej pracowni jest utrzymanie wysokiej jakości przyjmowanego materiału, monitorowanie warunków transportu oraz ocena materiału podczas jego obróbki i dystrybucji.

Ważne jest prawidłowe zarejestrowanie zlecenia na badania i zamieszczenie jego skanu w laboratoryjnym systemie informatycznym. Jest to istotne z punktu widzenia monitorowania próbki i całego procesu diagnostycznego.