Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner
Pracownia preanalityki i rejestracji

Pracownia preanalityki i rejestracji

Pracownia preanalityki jest kluczowym miejscem dla procesu przedanalitycznego.  Do pracowni trafia szczelnie zamknięty materiał biologiczny przeznaczony do wykonania badań laboratoryjnych. Głównym celem tutaj jest utrzymanie wysokiej jakości przyjmowanego materiału poprzez monitorowanie warunków transportu oraz ocenę samego materiału podczas jego obróbki i dystrybucji. Próbki krwi rozdzielane są na te wymagające obróbki w postaci wirowania oraz niewymagające tej czynności, następnie podlegają automatycznej dystrybucji w sorterach z podziałem na poszczególne pracownie.
Pracownia rejestracji odpowiada za prawidłowe zarejestrowanie zlecenia na badania i zamieszczenie skanu zlecenia w laboratoryjnym systemie informatycznym. To kluczowa czynność umożliwiająca bieżące monitorowanie próbki i procesu diagnostycznego.