Pracownia Genetyki – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia Genetyki

Pracownia Genetyki

Tu wykorzystujemy metody biologii molekularnej w zakresie genetyki mikroorganizmów oraz genetyki wirusologicznej.  Pracownia wykonuje badania w kierunku identyfikacji molekularnej m.in.: wirusów hepatotorpowych, zakażeń STI, wirusa HPV (wraz z genotypowaniem wysoko i niskoonkogennych typów) i zakażeń OUN.

W części klinicznej wdrożyliśmy metody molekularne pozwalające na wykonywanie badań w kierunki predyspozycji genetycznych oraz terapii celowanej dla pacjenta onkologicznego (w przypadku guzów litych). Do wykorzystywanych w rutynowej pracy technik należą: sekwencjonowanie następnej generacji (platforma Illumina MiSeq),  sekwencjonowanie bezpośrednią metodą Sangera (ABI 3730xl),  qPCR, HRM, SSP-PCR.

Pracownia uczestniczy również w międzynarodowej certyfikacji European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) oraz GenQA.