Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner
Pracownia Genetyki

Pracownia Genetyki

w swojej pracy posługuje się metodami biologii molekularnej. Mają one zastosowanie:

  • w dziedzinie mikrobiologii, jako bardzo czułe badanie zakażenia drobnoustrojami;
  • w badaniach genomu pacjenta w kierunku chorób genetycznych (mutacje germinalne) lub zmian przy chorobach nowotworowych (mutacje somatyczne).

W naszej pracowni wykonujemy pełen proces diagnostyczny: od izolacji i oczyszczania materiału do sekwencjonowania. Dysponujemy zautomatyzowanymi robotami do izolacji, wielokanałowym sekwenatorem do sekwencjonowania klasyczną metodą Sangera oraz urządzeniami do pracy techniką RT-PCR. Prowadzimy także prace we wdrożeniu innych technik w tym sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

Dzięki badaniom wykonywanym w pracowni wykrywamy między innymi infekcje groźnymi dla zdrowia wirusami: HBV, HCV, HPV - są to badania pozwalające na ostateczne ustalenie rozpoznania. Badanie mutacji germinalnych pozwala na ustalenie przyczyn np. niepłodności a badania mutacji somatycznych pozwalają na personalizowanie leczenia nowotworów.

Genetyka to najszybciej rozwijająca się dziedzina diagnostyki. Każdy rok przynosi nowe odkrycia i nowe bądź ulepszone techniki.