Pracownia toksykologii – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia toksykologii

Pracownia toksykologii

To zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, farmacji, biotechnologii oraz chemii, posiadających bogaty dorobek naukowy i będących do dyspozycji naszych pacjentów i klientów przez całą dobę.

Toksykologia kliniczna jest stosowaną, wyspecjalizowaną dyscypliną medyczną poszukującą nowych rozwiązań diagnozowania i leczenia zatruć. W leczeniu zatruć, oprócz postępowania objawowego, coraz częściej jest wykorzystywane leczenie monitorowane, oparte na znajomości modeli i pomiarów toksykokinetycznych. Laboratoria toksykologiczne współpracujące z ośrodkami ostrych zatruć, stanowią podstawowe ogniwo bieżącego zabezpieczenia toksykologicznego.

Nasze pracownie oferują ilościowe oznaczenia substancji psychoaktywnych, w tym leków neurologicznych oraz narkotyków projektowanych -„dopalaczy”, jak również biomarkerów konsumpcji alkoholu (EtG, EtS, CDT, PEth) w surowicy, moczu, krwi pełnej, płynie z jamy ustnej oraz we włosach.

Podstawowe wyposażenie naszej pracowni stanowi wysokospecjalistyczna aparatura diagnostyczno-badawcza, wykorzystująca wysoce referencyjne techniki chromatograficzne oraz spektrometrię mas, dzięki czemu analiza materiału badanego odbywa się na najwyższym poziomie czułości i selektywności, spełnia wymogi najnowszych światowych standardów, a uzyskane w ten sposób wyniki mieszczą się w najwyższych zakresach wiarygodności.