Pracownia immunologii transfuzjologicznej – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia immunologii transfuzjologicznej

Pracownia immunologii transfuzjologicznej 

To tutaj oznaczamy grup krwi (u dorosłych i noworodków). Wykonujemy  badania przeglądowe przeciwciał odpornościowych oraz próby zgodności serologicznej (dla biorców krwi). 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne analizatory immunohematologiczne charakteryzujące się wysoką czułością i swoistością. Specjalistyczne  oprogramowanie pracowni zapewnia szybki i bezpieczny sposób uzyskania informacji na temat przebadanych pacjentów. Nasz zespół to doświadczony i wykwalifikowany personel, którego kwalifikacje są potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami wydanymi przez RCKIK. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach prowadzonych  przez RCKIK, sympozjach i konferencjach naukowych.