Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner
Pracownia biochemii i immunochemii

Pracownia biochemii i  immunochemii

to nowoczesne  technologie  i automatyzacja. Pracownia ta wyposażona jest w automatyczną linię LabCell, która obecnie obsługuje 7 analizatorów,  analizatory biochemiczne Advia 1800 oraz analizatory immunochemiczne Centaur XPT. Dodatkowo posiadamy jedno z najnowocześniejszych  rozwiązań jakim jest system Atellica Solution firmy Siemens. Integruje ona analizator immunochemiczny z biochemicznym  oraz dodatkowo wyposażona jest w nowoczesną technologię magnetycznego transportu próbek. Badania w pracowni immunochemii i biochemii wykonywane są głównie metodami: chemiluminescencja, elektrochemiluminescencja oraz spektrofotometria. W skład pracowni biochemii wchodzi również pracownia białek, gdzie wykorzystywane są techniki elektroforezy kapilarnej, immunofiksacji i nefelometrii.

Praca w pracowni biochemii i immunochemii to nie tylko możliwość obcowania z najnowszymi technologiami, ale przede wszystkim praca ze zgranym i wysoko wyspecjalizowanym zespołem.