Pracownia biochemii i immunochemii – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia biochemii i immunochemii

Pracownia biochemii i  immunochemii

To jedna z najnowocześniejszych i największych pracowni w Polsce, w której wykorzystana jest pełna automatyzacja procesu diagnostycznego od przyjęcia próbki po uzyskanie wyniku. Wyposażenie pracowni obejmuje automatyczną linię GLP, która zapewnia obsługę procesu przedanalitycznego, analitycznego oraz archiwizację próbki.  Linia obsługuje 15 analizatorów:  analizatory biochemiczne Alinity C oraz immunochemiczne Alinity I, Liason XL, Phadia 250 oraz Cobas 8000 oraz wiele modułów wspomagających i przyspieszających pracę. Integracja całego procesu pozwala na lepszy nadzór nad nim oraz uzyskanie czasu niezbędnego do analizy otrzymanego wyniku.  Badania w pracowni immunochemii i biochemii wykonywane są metodami: chemiluminescencja, elektrochemiluminescencja, spektrofotometria oraz potencjometria. 

Praca w pracowni biochemii i immunochemii to nie tylko możliwość obcowania z najnowszymi technologiami, ale przede wszystkim praca ze zgranym i wysoko wyspecjalizowanym zespołem.