Pracownia mikrobiologii – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia mikrobiologii

Pracownia mikrobiologii

W pracowni mikrobiologii wykonywana jest szeroka diagnostyka: bakteriologiczna, mykologiczna oraz parazytologiczna. W laboratorium posiadamy najnowocześniejszy sprzęt od światowych producentów, m.in. Bruker, bioMerieux, BD, Cephaid, Diasorin, Werfen.  

Diagnostyka bakteriologiczna prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych z zastosowaniem zarówno klasycznych metod, jak również najnowszej technologii m.in. spektrometrii masowej.

Diagnostyka zakażeń bakteryjnych jest wieloetapowa i obejmuje m. in.:

  • posiew materiału
  • identyfikację drobnoustroju
  • oznaczenie wrażliwości na leki przeciwbakteryjne dla istotnych klinicznie patogenów
  • wykrywanie mechanizmów oporności
  • wykrywanie nosicielstwa patogenów istotnych ze względów epidemiologicznych

Diagnostyka mykologiczna obejmuje diagnostykę schorzeń o etiologii grzybów drożdżopodobnych, pleśni oraz dermatofitów.

Diagnostyka parazytologiczna obejmuje diagnostykę zarażeń pasożytniczych.