Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner
Pracownia mikrobiologii

Pracownia mikrobiologii

Oferuje szeroki panel badań prowadząc diagnostykę bakteriologiczną, mykologiczną, wirusologiczną oraz parazytologiczną.

Diagnostyka mykologiczna obejmuje diagnostykę schorzeń o etiologii grzybów drożdżopodobnych oraz dermatofitów.

Diagnostyka bakteriologiczna prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych z zastosowaniem klasycznych metod (preparat bezpośredni, hodowla), jak również metod automatycznych i serologicznych.

Diagnostyka zakażeń bakteryjnych jest wieloetapowa i obejmuje m. in.:

  • posiew materiału
  • identyfikację drobnoustroju
  • oznaczenie wrażliwości na leki przeciwbakteryjne
  • wykrywanie mechanizmów oporności
  • wykrywanie nosicielstwa patogenów istotnych ze względów epidemiologicznych

.