Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner
Pracownia mikrobiologii

Pracownia mikrobiologii

oferuje szeroki panel badań prowadząc diagnostykę bakteriologiczną, mykologiczną, wirusologiczną oraz parazytologiczną. Diagnostyka mykologiczna obejmuje diagnostykę schorzeń o etiologii grzybów drożdżopodobnych oraz dermatofitów. Diagnostyka bakteriologiczna prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych z zastosowaniem klasycznych metod (preparat bezpośredni, hodowla), jak również metod automatycznych i serologicznych.

Diagnostyka zakażeń bakteryjnych jest wieloetapowa i obejmuje m. in.:
  • posiew materiału,
  • identyfikację drobnoustroju,
  • oznaczenie wrażliwości na leki przeciwbakteryjne,
  • wykrywanie mechanizmów oporności,
  • wykrywanie nosicielstwa patogenów istotnych ze względów epidemiologicznych.

Identyfikacja drobnoustrojów wykonywana jest przede wszystkim na spektometrze masowym MALDI TOF, a także przy użyciu aparatu VITEK 2 i szybkich testów lateksowych. Lekowrażliwość oznaczana jest metodą dyfuzyjno-krążkową, z zastosowaniem pasków z gradientem stężeń, metodą mikrorozcieńczeń w bulionie oraz automatyczną na aparacie VITEK 2.
Zapewnieniem jakości wykonywanych badań jest udział w kontrolach zewnętrznych: POLMICRO i Labquality.

Pracownia ta jest więc niezwykle rozwojowym i opartym na najnowocześniejszych metodach miejscem pracy dla mikrobiologa.