Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner
Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia Analityki Ogólnej

Nasza Pracownia Analityki Ogólnej wyposażona jest w analizatory firmy Roche (cobas 6500, Urisys 2400) i firmy Siemens (Clinitec Advantus), oceniające właściwości fizykochemiczne moczu.

Dodatkowo wykonywane jest tu oznaczenie ilościowe kalprotektyny w kale przy pomocy analizatora Bio-Flash firmy Werfen.

Ważnym aspektem jest również ocena właściwości fizykochemicznych i składu komórkowego: płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała (jama opłucna, jama otrzewna, jama osierdzia) i płynu stawowego. Preparaty cytologiczne wykonywane są w oparciu o zestaw Cyto-Set i cytowirówkę firmy MPW- Med Instrument.

Badania w pracowni wykonywane są takimi metodami jak: chemiluminescencja, spektrofotometria, manualne metody mikroskopowe.

Praca w naszej pracowni to przede wszystkim możliwość zapoznania się z rekomendowanymi metodami wykonywania badań, a także nauka oceny morfologii komórek spotykanych w barwionych preparatach cytologicznych i preparatach osadu moczu.