Pracownia Analityki Ogólnej – ALAB Laboratoria
Główny banner
Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownie Analityki Ogólnej w ALAB laboratoria znajdują się w każdym naszym laboratorium. Nadzorowane są przez wykwalifikowany personel, specjalistów diagnostyki medycznej, a wyposażone są w nowoczesny, automatyczny sprzęt.

W naszych laboratoriach proponujemy szeroki panel badań z zakresu analityki ogólnej. Przede wszystkim wykonywane jest badanie ogólne moczu. Oceniane są właściwości fizykochemiczne, osad moczu wraz z oceną mikroskopową elementów upostaciowanych moczu. Ważnym aspektem jest również ocena właściwości fizykochemicznych i składu komórkowego płynów z jam ciała. Wykonujemy preparaty cytologiczne w oparciu o odpowiednie zestawy i cytowirówki. Dokonujemy badania i oceny płynów mózgowo-rdzeniowych, płynów z jamy opłucnej, otrzewnej, osierdzia i płynu stawowego. Część naszych pracowni wykonuje badanie ogólne kału oraz ocenia obecność pasożytów w kale. Pracownie korzystają także z szybkich testów kasetkowych (metoda chromatograficzna) oceniając np. obecność krwi utajonej w kale czy mając odpowiednie warunki wykonują testy na obecność antygenów i toksyn Clostridium difficiale.

Praca w naszej pracowni to przede wszystkim możliwość zapoznania się z rekomendowanymi metodami wykonywania badań, a także nauka oceny morfologii komórek spotykanych w barwionych preparatach cytologicznych, preparatach osadu moczu.