Pracuj
z Alab laboratoria
Główny banner

Centrala Grupy Alab zlokalizowana jest w Warszawie. Pracownicy Centrali wspierają pracę we wszystkich laboratoriach oraz Punktach Pobrań. Do naszych działów poszukujemy zarówno wysoko wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w określonej dziedzinie, jak również pracowników dopiero rozpoczynających karierę. Umożliwiamy stały rozwój zawodowy oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

DZIAŁ MEDYCZNY

Praca w Dziale Medycznym to możliwość rozwoju w różnych obszarach niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej sieci laboratoriów diagnostycznych jaką jesteśmy. Tworzą go wykwalifikowani specjaliści, którzy łączą szeroką wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej ze najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Główna zadania jakie stoją przed tym działem to budowanie sukcesu firmy poprzez projektowanie i usprawnianie procesów laboratoryjnych, zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci laboratoriów, stałego dostępu do najnowszych technologii oraz odpowiadającego współczesnym standardom podejścia do klientów

SPRZEDAŻ I MARKETING

W pionie Marketingu i Sprzedaży pracują specjaliści z dziedziny marketingu, medycyny, diagnostyki laboratoryjnej, którzy na co dzień dbają o rozwój naszych produktów i za komunikację z rynkiem. Sieć sprzedaży podzielona jest na obszar B2B - Przedstawiciele Medyczni, oraz B2C - Koordynatorzy Punktów Pobrań.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Zadania służb finansowo – księgowych przydzielone są ze względu na swoją specyfikę. Nasi pracownicy są odpowiedzialni za księgowość, rozliczenia, płatności oraz za sporządzanie analiz finansowych. Polityka zakupowa oraz gospodarka magazynowa leży w gestii Działów Zaopatrzenia i Magazynów.

IT

Dział IT odpowiada za obsługę infrastruktury i platform teleinformatycznych na terenie Polski oraz za utrzymanie systemów informatycznych całej Grupy Alab. Pracownicy Działu Technicznego z kolei, zapewniają sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej wszystkich obiektów, czyli laboratoriów, punktów pobrań oraz powierzchni biurowych we wszystkich lokalizacjach. Gwarantują też kompleksowy nadzór oraz aktywne uczestnictwo w pracach związanych z inwestycjami (otwieranie nowych punktów), modernizacjami i remontami punktów już funkcjonujących oraz bieżącymi potrzebami.

POZOSTAŁE DZIAŁY

Odpowiedzialność za właściwe procesy formalne oraz za prawidłową organizację pracy mają pracownicy z Działów Prawnego, Kadr i Płac, HR, Organizacyjnego oraz nasze służby BHP. Nad jakością wszelkich procesów w firmie czuwa Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Jakości wraz z zespołem.