Konferencja Opiekunów Medycznych – byliśmy tam! – ALAB Laboratoria
Główny banner
Konferencja Opiekunów Medycznych - byliśmy tam!

W minioną sobotę, 6 maja 2023 r., w Opolu, odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych. ALAB laboratoria reprezentowała Małgorzata Wencław-Kosińska, która przybliżyła uczestnikom, jak w naszej organizacji będziemy wdrażać Opiekunów Medycznych, żeby mogli efektywnie zaadoptować się w nowym miejscu pracy.

Dobre wdrożenie czyli powszechnie znany onboarding, ma szczególne znaczenie. To w pierwszych dniach nowy pracownik podejmuje decyzję, czy chce rozwijać się w danym miejscu pracy i wiązać z nim swoją przyszłość. Zaopiekowanie i uważność w tym pierwszym etapie mają wpływ na to, jak nowa osoba czuje się w naszej organizacji i jak będzie postępować proces jej uczenia się. Naszym priorytetem jest sprawnie, żeby te początkowe dni były dla dołączającego na nasz pokład pracownika pozytywnym doświadczeniem i pozwoliły mu nie tylko poznać koleżanki i kolegów, z którymi będzie na co dzień pracować, ale przede wszystkim organizację i nasze standardy pracy. To, na czym będziemy się koncentrować, to przede wszystkim pragmatyczne podejście, zgodnie z zasadą: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Więcej o onboardingu w naszej firmie znajdziesz w tym artykule.

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej, a spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniem i najlepszymi praktykami z wchodzącymi na rynek pracy Opiekunami Medycznymi. Stworzyło również możliwość budowania sieci kontaktów z osobami zaangażowanymi w projekt wsparcia Opiekunów Medycznych w całej Polsce.